Spelregels klimactiviteiten

Hieronder staan de richtlijnen voor deelname aan de onze klimweekenden.

• Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.
• Aanmelden voor het klimweekend kan tot en met de donderdag één week voorafgaand aan het weekend.
• Deelname is mogelijk voor regioleden vanaf 16 jaar. Regioleden jonger dan 16 jaar kunnen deelnemen, mits er voldoende begeleiding van volwassenen is.
• Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige bergsportverzekering.
• Klimmers van buiten de regio kunnen alleen mee als er twee weken voor het klimweekend nog plaatsen vrij zijn. Klimmers van binnen de regio hebben altijd voorrang.
• Als minimum klimervaring voor deelname aan een klimweekend geldt klimvaardigheid toprope en naklimmen rots. Indien het weekend door een technisch weekend organisator georganiseerd wordt kunnen alleen zelfstandige voorklimmers deelnemen (tenzij er een ook een instructeur SKI outdoor deelneemt). Voor deelname van naklimmers moeten er voldoende SKI, SKB, of ervaren zelfstandige voorklimmers aan het weekend deelnemen.
• Indien de deelnemer niet in het bezit is van een klimjaarkaart, zijn de kosten van de klimkaart 6 euro. Kosten voor het vervoer worden rechtstreeks geregeld met de chauff eur van de auto waarin je mee rijdt. De kosten voor de camping worden op de avond voorafgaand aan de overnachting betaald aan de weekend organisator, dit geldt tevens voor de kosten van de maaltijd (indien er gezamenlijk gekookt wordt).
• Via de regio kan klimmateriaal gehuurd worden, zoals klimgordel, helm enz. kosten € 2,50
• Afzeggen van deelname aan een klimweekend is mogelijk tot een week voor het weekend. Bij latere afmelding is, behalve in duidelijke overmachtsituaties, de bijdrage in de organisatiekosten c.q klim kaart zonder meer verschuldigd.
• Door de weekendorganisator wordt op de donderdag voorafgaand aan het klimweekend alle benodigde informatie doorgemaild. Onder andere de verzamelplaats en -tijd en een meerijdschema.
• Klimmers maken zelf afspraken met de hun toegewezen chauffeur.
• Er wordt altijd geklommen met een helm. Als tijdens het weekend blijkt dat de deelnemer geen helm bij zich heeft wordt hij / zij uitgesloten van deelname.
• Identiteitsbewijs en NKBV lidmaatschapsbewijs moeten tijdens het klimmen altijd bij de hand gehouden worden.
• Aanwijzingen van instructeurs dienen altijd opgevolgd te worden.
• De weekendorganisator bepaalt, in onderling overleg met de andere aanwezige instructeurs, wie er met wie klimt. Indien het weekend georganiseerd wordt door een technisch weekend coördinator en er geen instructeur aanwezig is dienen alle deelnemer de status van zelfstandig voorklimmer te bezitten en wordt de indeling in onderling overleg vastgesteld.
• Deelnemers aan het weekend moeten zich houden aan de door de beheerder van het gebied waar ze zich ophouden opgelegde regels.
• Bij klimactiviteiten is het verplicht om ziektes en of het gebruik van bijzondere medicijnen die mogelijk problemen kunnen opleveren bij de klimactiviteit te melden aan de weekend organisator.
• Tijdens de klimactiviteit wordt geen alcohol gebruikt of andere middelen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden. (ook niet voorafgaand aan activiteit).
• Bij calamiteiten waarbij b.v. de hulp ingeroepen moet worden van de hulpdiensten wordt dit geregeld en gecoördineerd door de instructeur, mocht deze op dat moment niet ter plaatse zijn wordt de hulp zelf ingeroepen.