Contact

Algemene informatie en adressen

Bestuur NKBV Regio Maashoek
Bestuursvoorzitter: Pierre Smetsers, 06-51220995
Secretaris: Lotte Voesten, 06-12441319
Penningmeester: Joep Kerstjens
Bestuurslid CoBeTe en Jeugd: Karel Küsters, 06-38511307
Bestuurslid COvA: Ger van de Ven, 06-51844174

Commissie Overige Activiteiten (COvA)
Ger van de Ven, 06-51844174 (Voorzitter)
Jef Toussaint, 0485-576489 (Wandelcoördinator/Organisator)
Ger Pouwels, 024-3973655 (Wandelcoördinator/Organisator)
Wim Hubertus, 024-3561732 (Wandelcoördinator/Organisator)
Ate van Baalen, 024-6221602 (Wandelcoördinator/Organisator)

Commissie Bergsport & Techniek (CoBeTe)
Karel Küsters, 06-38511307 (Voorzitter, Klimweekend organisator, Voorklimcursus, Jeugd cie)
Pierre Smetsers, 06-51220995 (Klimweekend organisator, Klettersteigcursus, Kaderopleidingen, Jeugd cie)

Communicatie
Lotte Voesten, 06-12441319

Agenda Jaarvergadering 15-03-2020
Jaarverslag over 2019
Notulen Jaarvergadering 15-03-2020